Fråga svar om tandköttsinflammation

Tandköttsinflammation är ett av de allra vanligaste problemen som orsakas av dålig tandhygien. Här berättar vi mer om detta.

Vad är tandköttsinflammation?

Denna åkomma kallas även gingivit och är ett tidigt stadium av tandköttssjukdom, något som är en vanlig åkomma bland vuxna. Uppskattningar från internationella organisationer säger att uppemot 15-20 procent av världens vuxna befolkning lider av den allvarligare formen av sjukdomen, parodontit, alltså tandlossning.

Hur ser symptomen på tandköttsinflammation ut?

Det är lätt att missa att man har problem med tandköttsinflammation. Men ett starkt tecken på att du har problem är rött, svullet tandkött som lätt börjar blöda vid tandborstning. Men det är långt ifrån alltid som inflammationen är smärtsam, vilket gör att den ofta är svår att upptäcka.

Varför får man tandköttsinflammation?

Det mest vanligt förekommande skälet till sjukdomen är att man vårdar sin mun och sina tänder på ett felaktigt sätt. Om man borstar tänderna, använder tandtråd och munskölj varje dag så går det oftast bra. Om man slarvar är risken stor att bakterier stannar kvar. De bildar då en beläggning som kallas plack. Detta kan i sin tur leda till tandsten och inflammation som i sin tur kan leda till att tänderna lossnar.

Hur förebygger man tandköttsinflammation?

Som sagt, en daglig och noggrann rutin för rengöring är det absolut viktigaste för att förebygga olika tandproblem. Dessutom är det viktigt att regelbundet besöka tandläkaren som kan hjälpa till att hålla dina tänder rena, skrapa bort tandsten med mera.

Hur behandlar man tandköttsinflammation?

Först och främst är det viktigt att inte strunta i symtom som kan verka ofarliga. Blöder det från dina tänder när du borstar dem, vänta inte med att gå till tandläkaren. Denne kommer att hjälpa dig mer tips och behandlingar. Det som är lugnande att tänka på är att tandköttsinflammation är ett tidigt stadium och att det finns tid att göra saker innan de stora problemen startar.