Tandvårdsstöd - vad gäller?

Här berättar vi mer om hur det svenska tandvårdsstödet fungerar.

Är man försäkrad i Sverige så har man kostnadsfri tandvård tills man är 23 år gammal. Det år som du fyller 24 måste du betala tandvården själv och då kan du få tandvårdsstöd. Personer som har särskilda behov av tandvårdsstöd kan även ha rätt till stöd från landstinget eller regionen. För denna speciella tandvård har man inte rätt till tandvårdsstöd.

För asylsökande eller papperslösa personer gäller speciella regler. Fram tills man fyller 18 så har alla även i dessa grupper rätt till kostnadsfri tandvård. Därefter kan man även få tandvård av den typen som inte kan vänta till kostnaden av högst 50 kronor per besök.

Så här fungerar statligt tandvårdsstöd i korta drag:

Det består av av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt även högkostnadsskydd. Det sistnämnda finns till för att skydda personer mot alltför höga kostnader för tandvård. Det är dessutom tänkt att stimulera till förebyggande tandvård och ge personer med funktionsnedsättning eller sjukdomar bättre förutsättningar att ta hand om sina händer.

Detta stöd administreras av Försäkringskassan. Vill du veta med så kan du få information av din tandläkare eller tandhygienist om vilka sorters tandvård som kan ge dig rätt till det statliga tandvårdsstödet.

Vad kan man använda sitt allmänna tandvårdsbidrag till?

Tandvårdsbidraget är användbart till många saker: undersökningar, behandlingar med förebyggande syfte och all tandvård som ger rätt till det statliga tandvårdsbidraget. Man kan även använda bidraget till att betala av abonnemangstandvård. Din tandläkare vet mer om detta.

Så här mycket får du i tandvårdsbidrag

Varje år den första juli får alla ett allmänt tandvårdsbidrag. Detta finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Mellan 24 och 29 års ålder är bidraget 600 kronor per år. Efter 30 års ålder är bidraget på 300 kronor om året och när man blir pensionär (65 år) blir det 600 kronor om året igen.

Bidraget går att spara så att man kan använda två bidrag under ett och samma år. Men man kan bara spara ett bidrag samtidigt. Den 1 juli försvinner de bidrag utöver de två som man får spara.

Så här kan du använda ditt tandvårdsbidrag:

Du måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De absolut flesta tandläkare är det. Du behöver inte ansöka om tandvårdsbidraget.  Säg bara till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala din tandvård eller delar av den. Tandläkaren drar då av ditt bidrag från tandvårdsräkningen.